Dans 10-14 år


Dans & Bevægelse

10 til 14 år

På dette hold bugner hylderne med masser af forskellige slags dans. Vi blander det hele og bruger rytme og bevægelse og begynder så småt at bruge elementer fra danseteater.
Glæden ved dansen leges ind, og vi laver små koreografier og slutter med en forestilling.
Komediehuset har en dansesal med lækkert gulv og spejlvæg. Deltagerne på holdet indgår i Komediehusets elevgruppe, hvor kreativ- & kropslig dannelse går hånd i hånd med godt fælleskab.

Sæson

11 uger.
Ingen undervisning i skolernes ferier og skolefridage.

Betaling

860 kr. inkl. fri adgang til 2 elevweekender i løbet af sæsonen. (Mere info når holdet starter op!)
Betalingen dækker 11 uger + afslutningsarrangement.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.

Forventninger

Vi forventer at elever på disse hold møder hver gang og at de er villige til at arbejde målrettet med teater efter instruktørens anvisninger.
Der er ingen adgang for forældre i salen under træningen.

Rabat ved flere fag

Ved flere tilmeldte fag gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.

Fripladser

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Ansøgningsskema skal indsendes sammen med tilmeldingen.

 

Betingelser & Takster

Hold og instruktør - Forår 2019


Hold S - 10 til 14 år med Linda

Torsdag kl. 15.45- 17.45
Start 31. januar 2019
Sidste ordinære dag 2. maj 2019
Dage uden undervisning: 7. februar 2019
Afslutning: 5. maj 2019

Tilmeld dig en ny sæson!


Holdstørrelse

Max. 14 deltagere pr. hold.