Ekstra for Elever


Elev Weekend - for Alle

Vores elev-weekender er et gratis tilbud til alle deltagere på Komediehusets teater- og danse-hold, som ikke kan få nok teater og dans. En weekend eller dag, hvor vores elever gratis kan deltage i forestillingsprojekter på tværs af alder, erfaring og hold.

Ved sæsonopstart tilmelder hver elev sig én dag eller flere weekender, formen for arrangementet vil skifte efter sæson, aldersinddeling m.m.
Man forpligter sig til at kunne deltage i hele prøveperioden.
Alt efter hvor mange elever, hold, hvilke aldersgrupper, kønsfordeling m.m. sammensætter instruktør-teamet det ultimative hold og program for weekenden.

Det bliver en travl weekend med teater, eksperimenter, hygge og nye bekendtskaber i fokus.

Elev-Weekend i forårssæsonen 2019

Elev-weekend i forårssæsonen 2019 er planlagt i weekenden 22. - 24. marts for alle Komediehusets elever, men der tages forbehold for en ændring af datoerne.

Så snart weekenden er helt fastlagt, kommer der nærmere info omkring tidspunkter, tilmelding mm.