Teaterskole – unge fra 13 år


For unge og voksne, der har lyst til at arbejde seriøst med skuespillerfaget. Enten for at afprøve en drøm om en fremtid som skuespiller eller for at dyrke teatret som fritidsinteresse. Vi tilbyder ugentlig undervisning af høj kvalitet samt samvær i et kreativt ambitiøst miljø med andre unge scenekunstnere.

Holdstørrelse

Max. 15 deltagere pr. hold.

Sæson

11 uger.
Ingen undervisning i skolernes ferier og skolefridage.

Betaling

Hold G & Q:
1.100 kr. inkl. en teaterweekend i løbet af sæsonen.

Hold X & Z:
1.200 kr. inkl. en teaterweekend i løbet af sæsonen.

Betalingen dækker 11 uger + afslutningsarrangement.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.

Forventninger

Vi forventer at elever på disse hold møder til træning hver gang - og til tiden. At de aktivt søger at udvikle sig og sørger for, så vidt muligt, at medvirke målrettet i andre aktiviteter, der kan fremme deres evner.

Rabat ved flere fag

Ved flere tilmeldte fag gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.

Fripladser

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Ansøgningsskema skal indsendes sammen med tilmeldingen.
Der gives i 2019 rabat ved tilmelding til flere fag.

Betingelser og Takster.

Hold og instruktører forår 2019


Hold X - 15 år og op med Thomas

Onsdag 18.00 - 21.00
Start 6. februar 2019
Sidste ordinære dag 1. maj 2019
Afslutning: 3. & 4. maj 2019

Tilmed dig en ny sæson!


 "Hold G - 13 til 18 år med Sabrina

Mandag 18.00- 20.30
Start 4. februar 2019
Sidste ordinære dag 6. maj 2019
Afslutning: 3. & 4. maj 2019

Tilmeld dig en ny sæson!


"Hold Q - 13 til 18 år med Thomas

Mandag 18.00- 20.30
Start 4. februar 2019
Sidste ordinære dag 6. maj 2019
Afslutning: 3. & 4. maj 2019

Tilmeld dig en ny sæson!


Hold Z - 15 år og op med Sabrina

Onsdag 18.00 - 21.00
Start 6. februar 2019
Sidste ordinære dag 1. maj 2019
Afslutning: 3. & 4. maj 2019

Tilmeld dig en ny sæson!


**13 til 15 årige skal have gået mindst en sæson på Komediehuset for at komme på disse hold. Hvis ikke henvises til hold for 11 til 15 årige.
Se her!