Dans 4-10 år


Dans/Bevægelse

- 4 til 10 år

På disse hold skal vi gennem rytme og bevægelse finde ud af, hvad vi kan udtrykke med vores kroppe. Glæden ved dansen leges ind, og vi laver små forestillinger og nemme koreografier.
Vi danser i den store dansesal med spejlvæg og rigtigt dansegulv - eller for det mindste holds vedkommende i den hyggelige Dramatekssal.

Sæson

11 uger
Ingen undervisning i skolernes ferier og skolefridage.

Betaling

860 kr. inkl. fri adgang til en elevweekend i løbet af sæsonen. (Mere info når holdet starter op)
Betalingen dækker 11 uger + afslutningsarrangement.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.

Forventninger

Det forventes at man kommer til undervisning hver gang og at man er parat til at rette sig efter instruktørernes anvisninger.
Forældre har ikke adgang til salen under træning.

Rabat ved flere fag

Hvis en elev er tilmeldt flere fag, gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.

Fripladser

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Ansøgningsskema skal indsendes sammen med tilmeldingen.

Betingelser & Takster

Øvrige hold

11-15år

Unge og voksne

Hold og instruktører


Hold L - 4 til 6 år med Linda

Onsdag kl. 16.00 - 17.30
Start 28. august 2019
Sidste ordinære dag 13. november
Afslutning: Kommer senere

Tilmeld dig en ny sæson!


Hold T - 7 til 10 år med Linda

Mandag kl. 15.30- 17.30
Start 26. august 2019
Sidste ordinære dag 11. november 2019
Afslutning: Kommer senere

Tilmeld dig en ny sæson!


Holdstørrelse

Max. 12 deltagere pr. hold.