Teaterskole – unge fra 13 år


For unge og voksne, der har lyst til at arbejde seriøst med skuespillerfaget. Enten for at afprøve en drøm om en fremtid som skuespiller eller for at dyrke teatret som fritidsinteresse. Vi tilbyder ugentlig undervisning af høj kvalitet, samt samvær i et kreativt ambitiøst miljø med andre unge scenekunstnere.

På holdene for de unge skuespillere arbejder vi med de teknikker skuespilleren bruger på scenen og i arbejdet med at skabe roller. Man vil stifte bekendtskab med de værktøjer og øvelser, der er grundlæggende for en skuespillers arbejde med sig selv og skuespilfaget. Udover den tekniske træning,  bliver der årligt lavet en teaterproduktion, der tilpasses de enkelte hold.

Endnu mere Undervisning:

Er du en af de elever der ikke kan få nok, så er der flere muligheder for at supplere din teaterundervisning med forskellige tilvalgsfag.
Eks. kan du supplere din fysiske teaterundervisning med enten ”Danseteknik” eller ”Koreografisk værksted”.

IMPROHOLD hver tirsdag:

Suppler din undervisning med Improholdet, der er for alle de unge og voksne, der tør kaste sig ud i improvisationens kunst. PÅ holdet vil der arbejdes med teatersport, og "gamle kendinge inden for impro-teater, men vi stifter også bekendtskab med helt nye improteknikker og -værktøjer - både de seriøse og sjove..!
Instruktør: Freja Bregenballe

Holdstørrelse

Max. 15 deltagere pr. hold.

Sæson

11 uger.
Ingen undervisning i skolernes ferier og skolefridage.

Betaling

Hold G & Q:
1.100 kr. inkl.

Hold X & Z:
1.200 kr.

IMPRO (tilvalgshold):
560 kr. ( der kan opnås 50% rabat )

Betalingen dækker 11 uger + afslutningsarrangement.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.

Forventninger

Vi forventer at elever på disse hold møder til træning hver gang - og til tiden. At de aktivt søger at udvikle sig og sørger for, så vidt muligt, at medvirke målrettet i andre aktiviteter, der kan fremme deres evner.

Rabat ved flere fag

Hvis en elev er tilmeldt flere fag, gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.

Fripladser

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.
Ansøgningsskema skal indsendes sammen med tilmeldingen.
Der gives i 2019 rabat ved tilmelding til flere fag.

Betingelser og Takster.

Øvrige hold

5-10 år

9-15 år

Hold og instruktører


Hold X - 15 år og op med Thomas

Onsdag 18.00 - 21.00
Start 29/01 2020
Sidste ordinære dag 22/04 2020
Afslutning: Kommer senere

Tilmed dig en ny sæson!


 *Hold G - 13 til 18 år med Sabrina

Mandag 18.00- 20.30
Start 27/01 2020
Sidste ordinære dag: 27/04 2020
Afslutning: Kommer senere

Tilmeld dig en ny sæson!


*Hold Q - 13 til 18 år med Thomas

Mandag 18.00- 20.30
Start 27/01 2020
Sidste ordinære dag: 27/04 2020
Afslutning: Kommer senere

Tilmeld dig en ny sæson!


Hold Z - 15 år og op med Sabrina

Onsdag 18.00 - 21.00
Start 29/01 2020
Sidste ordinære dag 22/04 2020
Afslutning: Kommer senere

Tilmeld dig en ny sæson!

Tilvalgshold - IMPRO med Freja

Tirsdag 18.00 - 19.30
Start 28/01 2020
Sidste ordinære dag: 21/04 2020

Tilmeld dig en ny sæson!


**13 til 15 årige skal have gået mindst en sæson på Komediehuset for at komme på disse hold. Hvis ikke henvises til hold for 11 til 15 årige.
Se her!